Tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa määritellään toimenpiteet, joilla Azanta varmistaa, että kaikki yhtiölle annetut tiedot säilytetään turvallisesti ja luottamuksellisesti, ja että niitä käytetään vain tarkoituksiin, joihin tietoja on kerätty.

Lue tämä lausunto huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käsittelemme, käytämme ja luovutamme henkilökohtaisia tietojasi. Jos sinulla on kysyttävää Azantan henkilötietojen käsittelystä, ota yhteys GDRP- eli tietosuoja-asioista vastaavaan (info@azanta.com).

Tässä ilmoituksessa käsitellään seuraavia aiheita:

  1. Henkilötietoluokat ja tarkoitukset
  2. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen
  3. Säilytysaika
  4. Omat oikeutesi
  5. Yhteystiedot

1. Henkilötietoluokat ja tarkoitukset

1.1 Keräämme ja käsittelemme sinusta seuraavanlaisia henkilötietoja:
• IP-osoite
• Tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivullamme
• Yhteystiedot

1.2 Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja mainituista oikeusperustoista:

Kyetäksemme vastaamaan sinulle ottaessasi yhteyttä Azantaan sähköpostiosoitteen repadina@azanta.com tai yhteydenottolomakkeen kautta (GDPR art. 6(1)(b)).

Kun keräämme sinusta henkilötietoa yllä kuvattuun tarkoitukseen, saamme tiedot selatessasi verkkosivuamme. Sinun ei tarvitse antaa meille tietoja.

2. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen

2.1 Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

2.2 Henkilötietojen antaminen tietojenkäsittelijöiden saataville
Annamme henkilötiedot liikekumppaniemme saataville, mukaan lukien IT-toimittajat, jotka tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Ko. liikekumppanit ja toimittajat ovat Azantan ohjeiden alaisia, mitä tulee henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi on Azantan vastuulla, että tallennus ja käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

3. Säilytysaika
Säilytämme henkilötiedot niin pitkään kuin se on välttämätöntä yllä mainittujen velvoitteiden mukaisesti.
Yhteystiedot ja kyselyn yksityiskohdat säilytetään korkeintaan 12 kuukautta kyselyyn vastaamisen jälkeen.

4. Omat oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi, joita säilytämme ja käsittelemme.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot korjataan samoin kuin oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat ja itse toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos em. henkilötietojen käsittely perustuu omaan suostumukseesi tai kanssamme solmituun sopimukseen (tietojen siirrettävyys).

Poistamme pyynnöstäsi sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden käsittelyn jatkamiselle ole laillista perustetta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, kuten esimerkiksi tietosuojavaltuutetulle.

5. Yhteystiedot
Pyydämme, että otat meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietosuojastasi tai jos haluat käyttää laillisia oikeuksiasi. Ota tällöin yhteys GDPR- eli tietosuoja-asioista vastaavaan (info@azanta.com).

Osoite:
Azanta A/S
Gearhalsvej 1
2500 Valby
Tanska